פסיכואקטיב

מאחורי השם “פסיכואקטיב” עומדת קבוצה של א/נשים מתחום בריאות הנפש ששמו להם/ן למטרה להיות מעורבים/ות בנושאים חברתיים-פוליטיים. הארגון מעניק ליווי מקצועי ל”וג’י-קו”.
בנוסף, ניתן לפנות לקבלת טיפול נפשי נגיש ומיידי לאקטיביסטיות/ים דרך הארגון, ברחבי הארץ.

יצירת קשר עם פסיכואקטיב
על הארגון

על הטיפול לפעילים, מתוך אתר פסיכואקטיב:
פסיכואקטיב מציעה טיפול נגיש ומיידי, עד כמה שאפשר, לפעילות ופעילים ביוזמות חברתיות ופוליטיות אשר נקלעו למשבר נפשי – טיפול שבו יוכלו לסמוך על כך שהעמדה הראשונית של המטפל תהיה מקבלת וידידותית כלפי פעילותם. מטפלים/ות המנויים על רשימת התפוצה של פסיכואקטיב והמורשים על פי חוקי  המדינה לטפל באופן פרטני מוזמנים/ות להצטרף לפרויקט. הדרישה הגדולה ביותר היא למטפלים העובדים בתל אביב.
הפרויקט קיים ומתפקד מנובמבר 2009. הוא קם בעקבות שיחות עם אקטיביסטים שדברו על מצוקות  נפשיות הקשורות לפעילותם, ועל קושי למצוא מענה מתאים במרחבי הטיפול הקיימים. אנו רואות בפעילות זו של פסיכואקטיב פעילות התנדבותית, בה אנשי ונשות מקצוע מוכנים להעניק מהיכולת המקצועית שלהם על מנת לסייע לפעילים ולפעילות. אנו מתמודדות עם מערכת מורכבת של פונים-פעילים עם צרכים טיפוליים מורכבים, ובמקביל  עם פרויקט התנדבותי שמנסה למצוא את דרך המלך בין צרכי הפונים, רצוננו לתרום לפעילים והחלטות אתיות וטיפוליות שמטרתן גם לשמור על המטפלים.