סיפור כוכבי הים

לורן אייסלי כותבת על סופר השוהה בבית-מלון על חוף הים ומחליט לקחת פסק זמן מעבודתו בהליכה לאורך החוף. במרחק הוא מבחין באדם, אשר נראה כרוקד על חוף הים, ובסקרנותו מחליט לברר את פשר הדבר. בעוד הוא מתקרב אל הרוקד הוא רואה, כי זהו איש צעיר, וכי הוא איננו רוקד, כי אם משליך עצמם מהחוף אל תוך האוקינוס.
הוא מתקרב עוד ומגלה, כי האיש מרים מהחול כוכבי ים, שאלפים מהם נותרו שם עם בוא השפל, ומשליך אותם חזרה, אחד אחד, אל תוך האוקינוס.
הסופר שואל את האדם, מדוע הוא לוקח על עצמו מטלה שכזו, והאיש משיב, כי אם לא יעשה זאת, כוכבי הים ללא ספק ימותו.
בנקודה זו, לועג האיש לסופר ומודיע לו, כי ישנם קילומטרים על קילומטרים של חוף ועשרות אלי כוכבי ים, ושלא ייתכן כי הוא באמת מאמין, שמה שהוא עושה אכן ישנה משהו.
האיש הצעיר עוצר לרגע וחושב על הטיעון. ואז הוא מרים כוכב ים נוסף מהחוף ואומר לסופר בעוד הוא משליך אותו חזרה לים:
זה משנה… לאחד הזה.