למי שאינו מאמין

א

למי שאינו מאמין
קשה לחיות השנה –
השדות מבקשים ברכה
הים מבקש אמונה
ואתה אינך מבקש דבר.

ליבי ישן את שנתו
ואני ישנה.
חלומי כבד-שתיקה
ומתי מהלכים בשנתי
כבתוך מצודה עתיקה.
איך אתעורר משנתי
ואין בליבי אמונה?
ואתה אינך מבקש דבר.

ג

רק ההרים כבר ערים
וחומות ואזוב הקיר.
קרע את שנתי מעלי
נסה להעיר.

רק ההרים כבר ערים
ואני ישנה.
השחר נצמד אל שמשת החלון
וקורא בשמי
ואינני עונה.

קרע את שנתי מעלי
נסה להעיר.
קרע את שנתי מעלי
נסה להעיר.

עומד עלי שחר בודד
שחר אין-הד.
תן לו לרכון מעלי
כי השחר חזר אלי
תן לו לבכות מעלי
כי השחר חזר אלי
הבן האובד!