מה ארגונים וקהילות יכולים לעשות?

לחשוף פעילים חדשים לחומרים קשים באופן מדורג. לא להפיל את כל המידע המזעזע בבת-אחת על הראש של הפעילה החדשה.

לתת לגיטימציה: אני יודעת שזה קשה לך. זה קשה גם לי.

לעודד לדבר על הדברים – עם פעילים ותיקים או עם הווג’י-קו. או להפנות לטיפול.

ליצור מרחב מתוכנן מראש שניתן יהיה לפרוק בו רגשות, בהנחיית פעילה ותיקה עם יכולות להקשיב ולהכיל. למשל מנהג קבוע של שיחה לאחר דוכן הסברה.

לדאוג שהפעילות תהיה לא רק “עבודה”, אלא יהיו בה גם קטעים של כיף. בעיקר פעילות חברתית משותפת.