עיניים עצומות?: מילים של פעילים

מה המחיר של שדות תות לנצח?