קפה ביאליק 2002

קום לא תקומי לא תלכי אל עיר
ההרגה
ובוא לא תבואי לא תבואי אל
המחנות
ובעינייך לא תראי את הזוועות
ובידייך לא תמששי על הגדרות
את הדם הקרוש ואת המוח הניקשֶה
של החללים

בקפה ביאליק יושבת
כותבת שירים

שֵז