עיניים עצומות? אומנות

הפסיכיאטר (מערכון של יומן חייתי)

מתוך: “יברך אותך אלוהים, אדון רוזווטר”

קפה ביאליק 2002

Cry Ophelia