לראות או לא לראות? לדעת או לא לדעת?

יותר מכל תחום פעילות אחר, הפעילות לזכויות בעלי-חיים מפגישה אותנו עם עובדות מצערות וקשות.
אנשים שאכפת להם מבעלי-חיים מוצאים את עצמם בין שתי אפשרויות, שלפעמים הם מרגישים נקרעים ביניהן: מצד אחד קיים רצון לא לראות ולא לדעת – לא להיחשף למה שעובר על בעלי-החיים, כי זה עושה לי רע. מצד שני, קיים הרצון כן לדעת מה קורה במשקים, במעבדות הניסויים וכו’. אנחנו הרי יודעים שהדברים האלה מתרחשים, בין השאר, בגלל שאנשים לא רואים אותם ולא יודעים עליהם. אנחנו מרגישים חובה כלפי הסובלים להיות עדים, לפחות באופן חלקי, לסבל שהם עוברים. בנוסף, אנחנו צריכים לדעת את המידע הזה כדי שנוכל להעביר אותו הלאה, לאחרים, שלא מודעים אליו ולכן ממשיכים לתמוך בהתעללות בבע”ח.
ההרגשה שצריך לדעת כוללת לא רק את המידע העובדתי הכתוב, אלא היא כוללת גם צורך לראות את הדברים, בעיניים (אם לא במציאות עצמה לפחות בתמונות וסרטים): יש דברים שלא ניתן לומר במילים. אנו נבין את המצב אחרת, יותר לעומק, נכיר אותו גם באופן הלא-מילולי. וההבנה שלו לעומק, גם באופן רגשי, תגרום לנו להעביר את המידע טוב יותר לאנשים אחרים. היא משפיעה על האופן בו אנחנו עושים הסברה.

חשוב להכיר לעומק ולראות תמונות וסרטים על נושאים שמושפעים מהבחירות היום-יומיות, שלנו או של האנשים להם אנחנו מסבירים. כמו בשר, ביצים, חלב, עור, ניסויים בבע”ח לפיתוח מוצרי קוסמטיקה ועוד. הבחירות שלנו – כדי שנוכל להכריע אם אנחנו רוצים לקחת בזה חלק. והבחירות של אנשים אחרים – כדי שיהיה לנו את הידע איך לשכנע אותם לא לקחת בזה חלק.
אבל יש תחומים של התעללות בבע”ח שמספיק שנכיר בצורה שטחית, שלגיטימי שלא ניחשף אל הפרטים המדויקים שלהם ולא נראה תמונות שלהם, שנחסוך את זה מעצמינו, אם זה עושה לנו רע. למשל, ציד של כלבי ים כדי להכין מהם מעילי פרווה. יש צילומים מזעזעים שמתארים את הציד, שממש יעזרו לנו אם נרצה לשכנע אדם לא ללבוש מעיל מפרוות כלבי ים. אבל מה הסיכוי שנפגוש ברחוב בישראל מישהו שלובש פרווה של כלבי ים? סיכוי קטן מאוד מאוד.
אם יהיה לי קשה נפשית לראות את התמונות מהציד הזה, מותר לי למנוע מעצמי את הזעזוע הזה. הסיכוי שהסבל שנגרם לי (מלראות את הדברים) יועיל במשהו כדי למנוע סבל מבע”ח (אפגוש מישהו שלובש פרווה זו), הוא סיכוי מזערי.

גם בנושאים יותר רלבנטיים להסברה, כדאי לשים לב מתי כבר ראינו מספיק. אנחנו יודעים את עיקר מה שרצינו לדעת. החל מאיזשהו שלב, עוד תמונות ועוד מאמר ועוד סרטון יותר יכבידו עלינו ויפריעו לנו לפעול מאשר יעזרו.